Tìm tích số bò, nước và cỏ từ các dữ kiện hình ảnh

Từ các dữ kiện, bạn hãy giúp tớ tìm tích của số bò, cỏ và nước nhé?

cau-do-tim-so-bo-nuoc-co-1
Không nhất thiết phải tìm được số bò, số cỏ và số nước. Bạn cần tìm tích của chúng.
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Hàng 1: (nước + cỏ =7) => (nước = 7 - cỏ)
Hàng 2: (2 (bò) + nước x cỏ =16)
Hàng 3: (2 (cỏ) - bò + 2 (nước) =11)
Thay: (nước = 7 - cỏ) vào (nước) của hàng 3
=> bò =3
Từ số bò có được thay tiếp vào hàng 2 => (nước x cỏ)=10
Như vậy: bò x cỏ x nước= 3 x (10)=30

Reply