Bạn hãy tìm quy luật chuỗi số 4458-2232-5678-7921

Tìm số thích hợp điền vào ??

Câu đố dãy số 4458-2232-5678-7921
Correct! Wrong!

Giải thích:
4458 => (4*4) + (5*8) = 56 => 5+6=11
2232 => (2*2) + (3*2) = 10 => 1+0=1
5678 => (5*6) + (7*8) = 86 => 8+6=14
7921 => (7*9) + (2*1) = 65 => 6+5=11

Reply