Bạn hãy tìm số phù hợp từ chuỗi số sau

Tìm số phù hợp điền vào dấu ?

cau-do-tim-quy-luat-cua-chuoi-so
Correct! Wrong!

Từ các số đã cho thì các số bên vế phải được tách từ vị trí số thứ 2 và thứ 4. Vậy đáp án là 28.

Reply