Dãy số 121, 144, 169, 196

Cho chuỗi số sau: 121, 144, 169, 196,... Số tiếp theo là gì?

test-iq-hard-1
Correct! Wrong!

Phân tích dẫy số trên, bạn sẽ thấy mỗi số tuân theo quy luật bình phương như sau:
121 = 11²,
144 = 12²,
169 = 13²,
196 = 14²,
=> 225 = 15²

Reply