Cái gì luôn đến nhưng không bao giờ đến?

Đố bạn là cái gì?

ho-tra-loi-dau-tro-giup
Cái gì luôn đến nhưng không bao giờ đến?
Click to Flip
co-gai-cho-doi
Ngày mai.

Share:

Reply