Đố bạn cái gì mà đầu thì trọc lóc tóc thì mọc trong?

Đố bạn là cái gì?

cau-do-dau-troc-loc-toc-moc-trong Click to Flip
dap-an-cau-do-dau-troc-loc-toc-moc-trong

Share:

Reply