Câu đố 6 cái chuồng và 9 con bò

Đố bạn sắp xếp 9 con bò vào sáu cái chuồng?

cau-do-6-cai-chuong-9-con-bo Click to Flip
dap-an-cau-do-6-cai-chuong-9-con-bo

Share:

Reply