Câu đố bí mật

Đố bạn trả lời được câu hỏi sau?

ho-tra-loi-dau-tro-giup
Nếu bạn có tôi, bạn muốn chia sẻ tôi. Nếu bạn chia sẻ tôi, bạn đã không có tôi. Vậy, tôi là ai?
Click to Flip
background-flip-card-puzzle
Bí mật.
Khi bạn có một bí mật và chia sẻ nó với một ai khác thì đó không còn là điều bí mật của bạn nữa rồi.

Share:

Reply