Câu đố chữ nhật, vuông, tam giác

Bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ?

tam-giac-chu-nhat-vuong
Không nhất thiết phải tìm được số hình vuông, tam giác, chữ nhật. Bạn cần tính hiệu của chúng.
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Cộng hàng thứ nhất và hàng thứ tư:
=> hình vuông + hình tam giác = 19 + ?
Đem kết quả vừa có so sánh với hàng thứ 2.
=> ? = 0 Vậy đáp án là 0.

Reply