Quy luật chuỗi số 11451-23228-33913-84044

Bạn hãy tìm số thích hợp điện vào dấu ??

chuoi-so-11451-23228-33913-84044
Correct! Wrong!

Giải thích:
Bỏ các số giống nhau của vế bên trái, bạn sẽ có được đáp án.

Reply