Tìm số còn thiếu điền vào chỗ trống

Số còn thiếu ở chính giữa tuân theo một quy luật bởi các số phía ngoài, bạn hãy thử tìm quy luật đó nhé?

tim-so-con-thieu
Correct! Wrong!

Số ở giữa theo quy luật là hiệu của 2 số đối xứng nhau.
46-28=18
34-16=18
...
Vậy đáp án cần tìm là 18.

Reply